Informace o Nás

Vítejte na nabídce služeb firmy – Janko Josef – Zemní práce

Nabízíme tyto zemní práce:
  • zpevňování břehů vodních toků kamenným záhozem a rovnaninou
  • výstavba a čištění rybníků
  • práce ve stíženém a rozbahněném terénu (svahy, koryta vodních toků, lesní úseky, lomy)

Pokud zde není uvedena oblast o, kterou byste měli zájem, neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám odpovíme.

Práce provádíme kráčivými bagry. které jsou vhodné k zemním prácem ve stíženém terénu, či v místech, která jsou pro jinou techniku nepřístupná.


Copyright © zpj.cz